Bestyrelse

kontakt bestyrelsen på mail bestyrelse@pif.dk

Formand
Jan Eggertsen
Mobil: 61 66 47 46
Mail: Jan@pif.dk

Næstformand
Trine Dahl Mattebjerg
Mobil: 26 46 50 86
Mail: tnmattebjerg@hotmail.com

Kasserer
Pia Smidt Gad
Mobil: 24 64 88 30
Mail: piagadpif@gmail.com

Generalforsamlingforsamling i PIF.

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d.24/4-24 kl. 19 i cafeteriet.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1 maj, indkaldelsen skal være sendt ud med 14 dagens varsel pr mail og på foreningens hjemmeside. Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Stemmeret har medllemmer som ikke er i restance med kontingent.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER:

Kommer snart..

Loading