Om PIF

Poulsker Gymnastikforening blev stiftet den 30. november 1928 ved generalforsamlingen på forsamlingshuset »Frem«.

»Foreningens formål er at samle ungdommen, eventuelt også de ældre, til gymnastik. Anden idræt skal dog også, hvis der måtte vise sig interesse, optages på foreningens program. Endvidere kan foreningen arbejde for at samle medlemmerne til opvisning og muligvis til foredrag og sang.«

Sådan indledte den første formand Niels Christian Nielsen Poulsker Gymnastikforenings protokol. Allerede i 1728 blev der i Danmark oprettet »Gymnastisk Selskab«, og i 1828 kom der en forordning om, at alle skoler skulle indføre gymnastik, men det var vist så som så med at efterkomme dette. I Poulsker blev den første officielle skole dog først startet i 1848.

Først da skytteforeningerne optog gymnastik som en selvstændig gren af skyttebevægelsen, blev gymnastikken kendt og værdsat overalt i Danmark. 18. kreds Poulsker, som det hed dengang under Bornholms Amts Skytte- og Gymnastikforening, er en forholdsvis ung idrætsforening på Bornholm.

Grunden til at der først i 1928 blev en selvstændig kreds i Poulsker var, at området til at begynde med sorterede under kredsen i Nexø, og senere gik sammen med Pedersker og dannede 8. kreds. I denne ledelse var der ofte mænd fra Poulsker. F. eks. var formandsposten flere gange besat af Poulsker-folk, ligesom Grammegård i sognet lagde lokaler til gymnastikken i den tid, hvor den var henvist til laderne.

Der har ikke været nogen afdeling for skydning i Poulsker, men gennem årene har der været mange i sognet, som har dyrket denne idræt. De har måttet til nabokredsene i Pedersker og Nexø.

Loading