Fitness medlemsskab

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER IKKE MÅ MEDBRINGES BØRN UNDER 15 ÅR I CENTERET.

OBS: Ved BRK medlemsskab skal du huske at medbringe dit BRK kort.

Ved køb af medlemsskab / træning modtager du en bekræftelsesmail på email. Husk at tjekke din spam indbakke.

Hvis du oplever udfordringer vedrørende betaling fra mobilen foreslår vi at prøve via browser Google Chrome.

Hvis man ønsker at medbringe en 1-dags gæst som medlem koster dette 40 kr. Beløbet indbetales på Mobilepay 362347 med kommentar ‘Fitness’.

Køb og betaling af fitness medlemsskab

Ved køb af fitness medlemsskab, så godkender kunden, at Poulsker idrætsforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Poulsker Idrætsforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe medlemsskabet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Poulsker Idrætsforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemsskabet

Indgåede medlemsskab er gældende, indtil de opsiges af Poulsker idrætsforening eller kunden. Opsigelse kan ske i løbende måned. Opsigelse af medlemsskab, fornyelse og sletning af kort oplysninger foretages via Medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kort oplysninger skal fornyes.

Tryk her for at afmelde dit fitness medlemsskab

Den månedlige medlemsskabspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Poulsker Idrætsforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemsskabet.

Medlemsskabet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af medlemsskabet.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Poulsker idrætsforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Poulsker idrætsforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.pif.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre, Poulsker idrætsforening at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Poulsker idrætsforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Poulsker idrætsforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Poulsker idrætsforenings fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Poulsker idrætsforening
Poulskervej 14A
3730 Nexø
CVR-nr: 76210128

Tlf.: +45 24 64 88 30
E-mail: bestyrelsen@pif.dk

Loading